Giardia tijdens zwangerschap

giardia tijdens zwangerschap

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan giardia tijdens zwangerschap zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan?

Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Inhoud van In deze bijsluiter 1. Wat is Flagyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u dit middel? Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en giardia tijdens zwangerschap informatie 1. Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes protozoën bestrijdt.

Het bevat metronidazol als werkzame stof.

férgek a gyermekek rajzaiban a fascioliasis természetes fokális betegség

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit wordt beoordeeld door uw arts.

Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. U giardia tijdens zwangerschap geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling giardia tijdens zwangerschap dit middel. U gebruikt dit middel langer dan 10 dagen.

tabletták minden típusú parazitához és férgekhez tankcsapda fergek

Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal DNA optreden. Uw lever werkt niet goed. De werkzame stof, metronidazol, kan zich ophopen in uw lichaam.

Daardoor kunnen deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn.

giardia tijdens zwangerschap

U bent allergisch voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen ketoconazol, miconazol, sulconazol. U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie gonorroe. Raadpleeg uw arts indien één van giardia tijdens zwangerschap bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in nyirok parazita kezelése verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Flagyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

giardia tijdens zwangerschap hymenolepidosis enterobiosis

Vertel dat dan uw arts of apotheker. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.

De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen. Flagyl kan de werking van deze middelen versterken.

Рубрика: Gyermekkori giardiasis diagnosztizálása Ukrajnában

Flagyl kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden. Flagyl kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.

Az emberi test parazitái mire indulhatnak A parazita májfertőzés - a giardiasis gyakran fordul elő felnőtteknél és gyógyszereket "Mebendazol", "Vermox", "Agelmin" gyógyszerekkel kezelik. A paraziták. Ha a gyermeknek giardiasis vanA gyógyszer dózisát a kis beteg testtömegével kell kiszámítani. Ehhez a.

Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn. Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

BUGIARDINO NUVARING PDF

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met dit middel geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Dit middel komt in de moedermelk terecht. U mag dit middel één keer giardia tijdens zwangerschap als u borstvoeding geeft. Als u dit middel voor langere tijd moet gebruiken, overleg dan eerst met uw arts of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit middel kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hier last van heeft.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, giardia tijdens zwangerschap dan contact pinworms a tudományos met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. De suspensie bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken wellicht vertraagd.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld.

orsofereg kimutatasa

Twijfelt u over het juiste gebruik? U krijgt Flagyl voorgeschreven als vloeistof suspensie of als soort zetpil ovule. Schud de suspensie voor gebruik. Neem de suspensie via de mond oraal in. De ovule dient vaginaal te worden ingebracht.

BUGIARDINO NUVARING PDF

De aanbevolen dosering is: Bij giardiasis Gedurende 3 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - giardia tijdens zwangerschap keer per dag 12,5 ml suspensie 1 keer per dag 15 ml tot 20 ml suspensie 1 keer per dag 25 ml suspensie 1 keer per dag 50 ml suspensie Bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar kunnen giardia tijdens zwangerschap de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij amoebiasis Gedurende 5 tot 10 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 4 keer per dag 2,5 ml tot 5 giardia tijdens zwangerschap suspensie giardia tijdens zwangerschap keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken.

De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. Giardia tijdens zwangerschap aanbevolen dosering is: giardia tijdens zwangerschap 1 keer per dag 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 3 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is: giardia tijdens zwangerschap tot 3 keer per dag 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, of 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht eenmalige dosis.

impressio duodenalis szóda féregtisztító vélemények

Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovula gebruiken. Bij Gardnerella vaginalis Zowel u als uw partner moet behandeld worden: - Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende dagen, of - 1 keer 50 giardia tijdens zwangerschap suspensie eenmalige dosis.

De aanbevolen dosering is: - 1 keer 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep. Bij pasgeborenen kan de arts besluiten de dosis te verlagen tot 1 keer 10 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.

Eventueel na de operatie één dag 3 keer 12,5 ml suspensie. Als uw lever niet goed werkt Als uw lever niet goed werkt zal uw arts de dosis verlagen. Als u merkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u te veel dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw giardia tijdens zwangerschap.

Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatieproblemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u een keer een dosis van dit middel vergeet, neem deze dan alsnog, behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Volg dan gewoon het oude schema. Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen giardia tijdens zwangerschap te maken.

Zelden komen voor bij minder dan 1 op de 1. Zeer zelden komen voor bij minder dan 1 op de Deze giardia tijdens zwangerschap verdwijnt weer als u stopt met het gebruik van dit middel. Deze bijwerkingen kunnen herstellen na het staken van de behandeling. Beschadiging van de lever, die giardia nel gatto sintomi kan gaan met geelzucht gele verkleuring van de huid of ogen.

Ernstige, plotselinge allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid en vervelling van de huid toxische epidermale necrolyse. Leverfalen, waarbij levertransplantatie noodzakelijk was. Dit is gemeld bij patiënten giardia tijdens zwangerschap behandeld werden met metronidazol samen met een ander antibioticum.

Vermox és giardiasis

Waarnemingen van dingen die er niet zijn hallucinatiesverwardheid, zwaarmoedige stemming. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

5 ml Flagyl, ovula 500 mg metronidazol

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website: www. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

4 Replies to “Vermox és giardiasis”

Flagyl, mg ovula Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  • Vérvizsgálat helminták Kharkov Giardiasis kezelésének eredményei Gyógyszer Betegek száma Gyógyult Metronidazol Vermox adagolásából áll, az egy lakásban élő valamennyi családtag.
  • Férgek a torokban
  • Hogyan lehet eltávolítani a férgeket a sündisznóból
  • 5 ml Flagyl, ovula mg metronidazol - PDF Free Download
  • Zulkiktilar Quick contact Contact form submitted!
  • Emberi paraziták és kezelésük

Spoel geneesmiddelen giardia tijdens zwangerschap door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel? Flagyl, mg giardia tijdens zwangerschap - De werkzame stof in dit middel is metronidazol.

Eén ovule bevat mg metronidazol. Eén milliliter suspensie bevat 40 mg metronidazol. Hoe ziet Flagyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: sanofi-aventis Netherlands B.

Fontos információk